Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Analytical techniques for bioactive molecules
Learning outcome:
Student posiada wiedzę z zakresu doboru technik analitycznych w ramach planowanego eksperymentu w obszarze nauk biologicznych i chemicznych.
Connections with FLO:
  • IM2A_W06
    Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu testowania innowacyjnych materiałów o dużym potencjale aplikacyjnym w zakresie elektroniki, elektrochemii, biotechnologii i medycyny.
  • TC1A_W01
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu chemii, obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych