Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o statystycznym opisie zjawisk zachodzących w układach mikro i makroskopowych Student zna metody opisu statystycznego układów makroskopowych.
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W05
  ma znajomość podstawowych praw fizyki klasycznej i wybranych zagadnień fizyki współczesnej przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_W09
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych