Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student potrafi zapisać i rozwiązać równie Schrodingera dla prostych układów modelowych oraz zinterpretować uzyskane wyniki obliczeń.
Connections with FLO:
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT1A_U10
    potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych