Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student potrafi posługiwać się zapisem termów spektralnych oraz wskazać term podstawowy o najniższej energii.
Connections with FLO:
  • FT1A_U01
    ma umiejętnośd samodzielnego przygotowania się do seminariów, laboratoriów, sprawdzianów i egzaminów
  • FT1A_U05
    potrafi wyodrębnić elementarne procesy składowe badanego zjawiska dostrzegając jego złożonośd