Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student używa statystyki do opisu układów termodynamicznych, potrafi również zastosować statystyki kwantowe do opisu termodynamiki bozonów i fermionów.
Connections with FLO:
  • FT1A_U08
    potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • FT1A_U10
    potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych