Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role