Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Learning outcome:
Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty
Connections with FLO:
  • FT1A_W04
    zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
  • FT1A_W08
    ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi