Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Układy elektroniczne
Learning outcome:
Student potrafi zaprezentować się na forum grupy
Connections with FLO:
  • FT1A_K04
    ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
  • FT1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską
  • FT1A_K01
    pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role