Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Engineering of functional materials
Learning outcome:
The student knows the methods of selection of functional material for a specific application..
Connections with FLO:
  • IM2A_W09
    Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów.