Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Engineering of functional materials
Learning outcome:
The student knows how to propose a modern functional material for the specific application and the place where commercial materials can not meet the applicable requirements.
Connections with FLO:
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
  • IM2A_U13
    Potrafi zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego.
  • IM2A_U15
    Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce dla podstawowych technologii materiałowych