Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Engineering of functional materials
Learning outcome:
The student is able to provide information and opinions on the modern functional materials and their applications in universally understandable way
Connections with FLO:
  • IM2A_U05
    Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
  • IM2A_U06
    Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały