Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Learning outcome:
Uczestnik zajęć rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasad komunikacji interpersonalnej w szczególności związane z zagadnieniami t.j.: asertywność, perswazja, autoprezentacja, komunikacja niewerbalna.
Connections with FLO:
 • FT1A_W12
  zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy; ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
 • FT1A_W15
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych
 • FM1A_W14
  Ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • FM1A_W19
  Ma podstawową wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • NB1A_W08
  posiada wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania (w tym: zarządzania jakością) oraz rozumie jego znaczenie we współczesnej gospodarce;
 • NB1A_W10
  zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej, w tym realizacji projektów zespołowych