Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
Learning outcome:
Uczestnik zajęć rozumie podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za wywieranie konkretnego wrażenia oraz potrafi zaprojektować odpowiedni wzór zachowania dla osiągnięcia efektywnej komunikacji i współpracy.
Connections with FLO:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FM1A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM1A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role
 • FM1A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • FM1A_K10
  wykazuje postawę przedsiębiorczą; potrafi zaproponować i wprowadzić ekonomicznie korzystne rozwiązania
 • FM1A_K11
  rozumie potrzebę publikowania informacji dotyczących postępu technologicznego w czasopismach naukowych i popularnonaukowych
 • NB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • NB1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • FM1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania praz potrafi zaplanować pracę wieloetapową i oszacować czas jej wykonania