Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
VPython: 3D simulations of physical processes for everybody
Learning outcome:
Student pozna podstawy języka Python
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • IS1A_W03
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw informatyki
 • IS2A_W02
  zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • IS1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
 • IS2A_W02
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee z zakresu systemów równoległych i rozproszonych
 • FT1A_W03
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach
 • NB1A_W04
  dysponuje wiedzą z zakresu informatyki i elektroniki niezbędną do projektowania prostych układów elektronicznych oraz przygotowania i użytkowania skomputeryzowanego środowiska pracy, w tym do przeprowadzania analiz numerycznych