Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Physics of metals
Learning outcome:
Student ma wiedzę o właściwościach magnetycznych metali i o modelach teoretycznych wyjaśniających te właściwości.
Connections with FLO:
  • FT1A_W03
    zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
  • FM1A_W01
    Ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków