Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Physics of metals
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę o istnieniu metali w stanie amorficznym i o właściwościach metali w tym stanie.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W01
    posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
  • FM1A_W01
    Ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków