Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Physics of metals
Learning outcome:
Student potrafi stwierdzić charakter uporządkowania magnetycznego metalu na podstawie jego mierzalnych właściwości.
Connections with FLO:
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
  • FM1A_U03
    potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie wnioski