Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Physics of metals
Learning outcome:
Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami zajęć..
Connections with FLO:
  • FT1A_U04
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych
  • FM1A_U04
    jest komunikatywny operując precyzyjnie zarówno językiem opisu fizycznego jak i medycznego