Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Physics of atmoshere
Learning outcome:
Wiedza z zakresu fizyki środowiska
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FM1A_W03
  Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych
 • NB1A_W01
  dysponuje usystematyzowaną wiedzą z zakresu podstaw nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie nieożywionej i ożywionej
 • NB1A_W02
  dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
 • FM1A_W03
  zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FT1A_W03
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i współczesnych zastosowaniach fizyki w technice oraz o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemach technicznych