Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Glass and glass-ceramic functional materials
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o szkle i jego trwałości termicznej
Connections with FLO:
  • IM2A_W02
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, w tym fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych lub kompozytowych oraz określenia sposobu degradacji fizycznej tych materiałów.
  • IM2A_W07
    Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych