Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Glass and glass-ceramic functional materials
Learning outcome:
Umie zaprojektować proces krystalizacji szkła
Connections with FLO:
  • IM2A_U10
    Potrafi sformułować model transportu masy, energii i pędu oraz zastosować odpowiednie warunki początkowe i brzegowe dla opisu technologii otrzymywania materiałów
  • IM2A_U11
    Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
  • IM2A_U16
    Potrafi sformułować procesy jednostkowe dla podstawowych technologii materiałowych