Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to X-ray fluorescence analysis
Learning outcome:
Student zna potencjalne pole zastosowań rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej - jej możliwości oraz ograniczenia.
Connections with FLO:
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT1A_W08
  ma podstawową wiedzę o powiązaniach pomiędzy przemysłem, a badaniami podstawowymi
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FM1A_W04
  Ma podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
 • FM2A_W04
  ma szczegółową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w medycynie
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • FM2A_W04
  ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • FM1A_W04
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyny, informatyki) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • FT1A_W07
  zna i rozumie ogólne zasady zarządzania we współczesnej gospodarce w tym: zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi oraz organizacją pracy zbiorowej
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie