Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Microtomography
Learning outcome:
Student zna technikę mikrotomografii komputerowej
Connections with FLO:
  • FT1A_W11
    zna podstawowe techniki opisu i pomiaru przebiegu zjawisk i procesów fizycznych
  • FM1A_W11
    ma podstawową wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w nowoczesnych technologiach biomedycznych