Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Microtomography
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić analizę danych trójwymiarowych.
Connections with FLO:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U10
  potrafi zastosować prostą analizę statystyczną do badania zjawisk fizycznych
 • FM1A_U03
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie wnioski
 • FM2A_U03
  potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je zarówno w formie ustnej jak i pisemnej oraz wyciągnąć na ich podstawie wnioski