Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Introduction to eddy covariance
Learning outcome:
Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów
Connections with FLO:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K07
  dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • FT2A_K06
  dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej