Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę o rożnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji
Connections with FLO:
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W01
  posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowao fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FM1A_W06
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FM2A_W06
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie zadań o różnym stopniu zaawansowania