Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Learning outcome:
Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach
Connections with FLO:
 • FT1A_U06
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi stosowanych w fizyce technicznej do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_U07
  potrafi zastosować właściwą metodę pomiaru oraz użyć odpowiedni tor pomiarowy w zależności od zjawiska, jakie należy zbadać
 • FT2A_U06
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych w fizyce technicznej do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i prowadzenia prac badawczych
 • FT2A_U07
  potrafi zaprojektować odpowiedni tor pomiarowy w odniesieniu do badanego zjawiska w przyrodzie, badanej własności materiałów, bądź przebiegu procesów fizycznych
 • FM1A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM1A_U09
  potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych
 • FM2A_U07
  potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru, w zależności od zjawiska jakie należy zbadać
 • FM2A_U09
  potrafi dobrać właściwe przyrządy pomiarowe do pomiaru odpowiednich wielkości fizycznych