Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Learning outcome:
Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym
Connections with FLO:
 • FT1A_K04
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • FM1A_K01
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM1A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role
 • FM2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM2A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole