Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Laboratory of advanced nuclear techniques
Learning outcome:
Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy
Connections with FLO:
 • FT1A_K05
  ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską
 • FT1A_K08
  potrafi przekazywać społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informację o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FT2A_K05
  ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, w szczególności w zakresie szerzenia kultury technicznej w społeczeństwie i przekazywaniu społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii
 • FM1A_K11
  rozumie potrzebę publikowania informacji dotyczących postępu technologicznego w czasopismach naukowych i popularnonaukowych
 • FM2A_K11
  rozumie potrzebę publikowania informacji dotyczących postępu technologicznego w czasopismach naukowych i popularnonaukowych