Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to eddy covariance
Learning outcome:
Metody zarządzania terenami zalesionymi
Connections with FLO:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT1A_W04
  zna metodologię rozwiązywania prostych problemów inżynierskich
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT1A_W16
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W06
  ma podstawowa wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów w obszarze fizyki technicznej i jej zastosowań
 • FT2A_W11
  ma pogłębioną wiedzę o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach