Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Introduction to synchrotron radiation and its applications
Learning outcome:
Student acquires knowledge of the experimental techniques using X-ray interaction with matter.
Connections with FLO:
 • FT2A_W03
  zna podstawowe mechanizmy fizyczne procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W08
  ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystywanych w mikro- i nanotechnologiach do projektowania, wytwarzania i badania złożonych układów modelowych
 • FT2A_W03
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki oraz o współczesnych zastosowaniach fizyki w technice i nowoczesnych technologiach