Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Functional programming with Scala
Learning outcome:
Student is able to structure larger projects and choose between functional and object-oriented approaches
Connections with FLO:
  • IS1A_W05
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
  • IS1A_W07
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym