Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Functional programming with Scala
Learning outcome:
Student is able to compile Scala programs and solve the syntactical and semantical issues on the way to the solution
Connections with FLO:
  • IS1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • IS1A_U07
    umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
  • IS1A_U10
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych