Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Programming in UNIX systems
Learning outcome:
The student knows UNIX process management and intercommunication mechanisms. He/she understands advantages of various available mechanisms.
Connections with FLO:
  • FT1A_W02
    dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
  • FT1A_W02
    zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki, chemii, informatyki, elektroniki potrzebne do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych