Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Data Science
Learning outcome:
Student has basic knowledge about procedures of data analysis
Connections with FLO:
 • IS1A_W04
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
 • IS2A_W01
  ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi
 • IS1A_W04
  zna i rozumie matematyczne podstawy modelowania i projektowania komputerowego
 • IS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych