Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Data Science
Learning outcome:
Student has elementary knowledge about practical issues related to the application of data mining procedures
Connections with FLO:
 • IS1A_W01
  ma podstawową wiedzę z zakresie matematyki obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
 • IS1A_W05
  ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_W07
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym