Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Fundamentals of Data Science
Learning outcome:
Student is able to apply basic procedures of data analysis and critically assess obtained results
Connections with FLO:
  • IS1A_U08
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe, do analizy i oceny działania systemów informatycznych
  • IS1A_U14
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku wysokiego poziomu
  • IS1A_U19
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla zastosowań informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia