Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Bioethics
Learning outcome:
Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie
Connections with FLO:
  • TC2A_W16
    posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu
  • IM2A_W17
    Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów