Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Główne nurty muzyki popularnej
Learning outcome:
Student zna podstawową terminologię związaną z teorią i badaniami muzyki popularnej, ma wiedzę na temat historii naukowej refleksji nad muzyką popularną i jej współczesnym kształcie, zna historię rozwoju muzyki popularnej w Polsce i na świecie
Connections with FLO:
 • KL2A_W25
  Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.
 • SO1A_W17
  Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
 • SO2A_W11
  Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne.
 • UX1P_W11
  ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur komunikacyjnych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
 • KL1A_W25
  Posiada wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.