Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Główne nurty muzyki popularnej
Learning outcome:
Zdolność do efektywnego organizowania pracy projektowej i analitycznej
Connections with FLO:
 • KL2A_K03
  Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.
 • KL1A_K03
  Na podstawie analizy nowych problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania.
 • SO1A_K03
  Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych.
 • SO2A_K03
  Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.
 • UX1P_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.