Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Główne nurty muzyki popularnej
Learning outcome:
Student rozumie czym wyróżnia się muzyka popularna od innych rodzajów muzyki (np. klasycznej, ludowej etc.), umie powiązać muzykę popularną z jej kulturowym kontekstem.
Connections with FLO:
 • KL2A_U04
  W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia ich znaczeń dzieła, jego oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • KL1A_U04
  Rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła literackiego, filmowego, plastycznego, muzycznego i teatralnego z zastosowaniem odpowiednich metod, w celu określenia znaczeń tych dzieł, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • SO1A_U14
  Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
 • SO2A_U05
  Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego.
 • UX1P_U02
  potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zwłaszcza dotyczące sfery komunikacji z użyciem nowych technologii informatycznych i medialnych.