Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Główne nurty muzyki popularnej
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat poszczególnych form muzyki popularnej – zna ich historię, specyfikę i społeczno-kulturowe znaczenie
Connections with FLO:
 • KL2A_W07
  Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji artefaktów kulturowych należących do dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
 • KL1A_W07
  Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji artefaktów kulturowych należących do dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
 • SO1A_W04
  Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
 • SO2A_W04
  Zna sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych.
 • UX1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.