Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Introductory Quantum Chemistry
Learning outcome:
Student is prepared to effectively select appropriate methods of computational chemistry as an additional tool in solving common problems met in chemistry and materials science
Connections with FLO:
 • CB1A_K01
  ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych
 • CE2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • CE1A_K01
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
 • TC2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • IM2A_K08
  rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
 • IM1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych