Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Introductory Quantum Chemistry
Learning outcome:
Student can analyze practical problem he/she is facing from the quantum chemical viewpoint, select the appropriate approach to solve it and analyze the results of ab initio calculations carried out for a particular system.
Connections with FLO:
 • CB1A_U08
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
 • CE2A_U04
  ma podstawowe umiejętności z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych
 • CE1A_U02
  wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
 • CE1A_U05
  potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych
 • TC2A_U19
  potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych
 • IM2A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej
 • IM2A_U05
  Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
 • IM1A_U02
  Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się
 • IM1A_U09
  Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki