Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Databases 2
Learning outcome:
Student potrafi opracować prostą aplikację bazodanową z wykorzystaniem obiektów składowanych w bazie danych, danych XML składowanych w bazie danych lub danych zagregowanych składowanych w strukturach typu JSON.
Connections with FLO:
  • IS1A_U11
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
  • IS1A_U13
    potrafi zaprojektować proste systemy informatyczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów technologicznych, użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi informatycznych
  • IS1A_U14
    potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku wysokiego poziomu