Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Databases 2
Learning outcome:
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat realizacji projektów bazodanowych opartych o struktury XML, dane obiektowe, struktury zagregowane przechowywane w typie JSON.
Connections with FLO:
  • IS1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IS1A_W05
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
  • IS1A_W06
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym