Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Databases 2
Learning outcome:
Student zna i rozumie rozszerzone* pojęcia i zagadnienia związane z relacyjnymi bazami danych. * - pod pojęciem "rozszerzone" należy rozumieć wszystkie pojęcia omawiane w ramach wykładu
Connections with FLO:
  • IS1A_W15
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie systemów relacyjnych baz danych