Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Databases 2
Learning outcome:
Student potrafi poprawnie przeprowadzić analizę zapytań SQL w oparciu o narzędzia udostępnione w systemach zarządzania w bazach danych. Potrafi wykorzystać rozbudowane struktury danych w relacyjnych bazach danych. Potrafi skonfigurować rozproszone systemy relacyjnych baz danych.
Connections with FLO:
 • IS1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IS1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i wymagane do ich realizacji nakłady techniczne i ekonomiczne
 • IS1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych
 • IS1A_U15
  potrafi zaprojektować prosty system relacyjnej bazy danych