Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Databases 2
Learning outcome:
Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywny i potrafi określić warunki jego komercjalizacji.
Connections with FLO:
  • IS1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  • IS1A_K05
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji dotyczących zastosowań technologii informatycznych
  • IS1A_K06
    potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych