Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Learning outcome:
Student knows analytical techniques used in neurobiology
Connections with FLO:
  • IM2A_W04
    Ma podstawową wiedzę z zakresu biochemii i biologii umożliwiającą zrozumienie zjawisk występujących w podstawowych procesach biotechnologicznych, w tym dotyczących wytwarzania materiałów oraz sposobu biodegradacji tych materiałów.
  • IM1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów